Գրադարան >> Գրքեր
ՀԱԿՈԲ ՍԱՌԻԿՅԱՆ

Սիմոնյան Ռ.

ԳԱՀԿ հրատ.

Երևան

2013 թ.

54 էջ

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սվազլյան Վ.,Սարյան-Հարությունյան Ս.

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակ.

Երևան

1973 թ.

175 էջ

 
ՀԱՅ ԳՈՂԳՈԹԱՆ

Պալաքյան Գ.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1991 թ.

391 էջ

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԸ

Բախչինյան Ֆ.

<<Գասպրինտ>> հրատ.

Երևան

2005 թ.

111 էջ

ՀԱՅ ՈՐԲԵՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ

Ազատեան Լ.

Լոս Անջելես

2002 թ.

261 էջ

ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ (1920-ԻՆ)

Սասունի Կ.

<<Համազգային>> հրատ.

Պէյրութ

1969 թ.

218 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 1915-ԻՆ

Ֆիրբյուխեր Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2000 թ.

108 էջ

ՀԱՅԵՐ ԵՎ ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԵՐ. ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ

Ադոսիդես Ա.

Հ.Ց. թանգ.-ինստ.

Երևան

2012 թ.

116 էջ

ՀԱՅԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՆԵՐՈՒՄ

Ազատյան Հ.

<<Նուշիկյան ասոցիացիա>> ՍՊԸ

Երևան

2009 թ.

280 էջ

ՀԱՅԵՐԻ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ԲԱՔՎԻ ԵՎ
ԵԼԻԶԱՎԵՏՊՈԼԻ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ 1918-1920 ԹԹ.

Խմբ.՝ Վիրաբյան Ա.

ՀՀ պատմության արխիվ

Երևան

2003 թ.

523 էջ

ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Վարդանյան Վ., Կիրակոսյան Ե.,
Գևորգյան Լ.

Անտարես հրատ.

Երևան

2014 թ.

56 էջ

ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գուստ Վ.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

2002 թ.

294 էջ

ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Խմբ.՝ Ներսիսյան Մ.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1991 թ.

746 էջ

ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 1915-1916

Գուստ Վ.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

2005 թ.

488 էջ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑ

Ադոնց Ն.

<<Հայագիտակ>> հրատ.

Երևան

1996 թ.

244 էջ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ 1918 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Ավետիսյան Հ.

<<Բարձրագույն դպրոց>> հրատ.

Երևան

1997 թ.

436 էջ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԵՎ ՄԵԾ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1914-1917 ԹԹ.

Հովհաննիսյան Լ.

<<Զանգակ-97>>

Երևան

2002թ.

184 էջ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՔԸ

Շաւարշ Թ.

Վահե Սեթեան հրատ.

Պէյրութ, Լիբանան

1976 թ.

312 էջ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՀՈԼՈՎՈՅԹԸ 1939-2010

Մսըրլեան Զ.

<<Սիփան>> հրատ.

Պէյրութ

2012 թ.

352 էջ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Մսըրլեան Զ.

<<Մշակ>> հրատ.

Պէյրութ

1978 թ.

288 էջ

ՀԱՅՈՑ 1915-1916 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅ
ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Կարապետյան Մ.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտի հրատ.

Երևան

2005 թ.

271 էջ

ՀԱՅՈՑ ԴԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ

Սարաջեան Խ.

Շիրակացու անվան
համալսարանի հրատ.

Երևան

2000 թ.

46 էջ

ՀԱՅՈՑ ԴԵՐԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Աճառյան Հ.

<<Զանգակ-97>> հրատ.

Երևան

1999 թ.

22 էջ

ՀԱՅՈՑ ԿՏԱԿ

Գուարչ Գ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011 թ.

484 էջ

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Կարպետյան Մ., Գևորգյան Է., Մելքոնյան Է., Աբգարյան Ա.,

<<Զանգակ>> հրատ.

Երևան

2010 թ.

456 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 50-ԱՄՅԱԿԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

Հարությունյան Ա. (խմբ.)

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2005 թ.

260 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԵՐՔԵԼԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Ներսիսյան Մ.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2005թ.

336 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտի հրատ.

Երևան

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Հարությունյան Ս.

ԵՊՀ հրատարակչություն

Երևան

2015 թ.

128 էջ

 
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՐԵՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՄԱՆ ԵՎ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (1915-2000 ԹԹ.)

Բարսեղյան Լ.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտի հրատ.

Երևան

2001 թ.

77 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ I

Պողոսյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2008 թ.

723 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ II

Պողոսյան Ս.

Հայաստան հրատ.

Երևան

2009 թ.

808 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ III

Պողոսյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011 թ.

669 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սվազլյան Վ.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2000 թ.

500 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ԵՎ ԴԱՍԵՐ

Հովսեփյան Յ., Կարապետյան Ս.,
Գրիգորյան Հ., Հակոբյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1995 թ.

99 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՀՐԵԱԿԱՆ ՀՈԼՈՔՈՍՏ
(ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ)

Մաթոսյան Տ.

<<Հայկական տպագրություն>> հրատ.

Երևան

2005 թ.

182 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑ.ԳՐՔԵՐԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հարությունյան Ա.

Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին

Էջմիածին

2014 թ.

560 էջ

 
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-100.ՃԱՆԱՉՈՒՄԻՑ՝ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Սուվարյան Յու.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2015 թ.

400 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԱԿԱՆԱՏԵՍ ՎԵՐԱՊՐՈՂՆԵՐԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՍ 2

Սվազլյան Վ.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2011 թ.

198-395 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԱԿԱՆԱՏԵՍ ՎԵՐԱՊՐՈՂՆԵՐԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՍ 5

Սվազլյան Վ.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2011 թ.

722-880 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սվազլյան Վ.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2003 թ.

144 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ԲՈՒԼՂԱՐԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտի հրատ.

Երևան

1996 թ.

35 էջ

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԱՄԱՐ

Սվազլյան Գ.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1965 թ.

208 էջ

 
ՀԱՐՔ-ԽՆՈՒՍ

Մելիքյան Ե.

<<Կաթողիկոսութեան Հայոց
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ>> հրատ.

Անթիլիաս, Լիբանան

583 էջ

ՀՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ

Դարեան Ա., Դանիէլեան Ժ., Թորանեան Թ.

<<Զարթօնք>> հրատ.

Պէյրութ

1965 թ.

1178 էջ

ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-91
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.armeniansgenocide.am