Գրադարան >> Հոդվածներ
ՀԱՂԹՈՂԻ ՀՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ջանիկյան Գ.

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն

Երևան

2013 թ.

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՑԱՆՑԻ ՄԷՋ <<ԶԱՐԹՕՆՔԻ>> ԴԵՐԸ

Գալայճեան Պ.

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն

Երևան

2013 թ.

ՀԱՅ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԵՐՐՈՐԴ ՍԵՐՆԴԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Պողոսյան Գ.

<<Տիգրան Մեծ>> հրատ.

Երևան

2009 թ.

ՀԱՅԵՐԻ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՆ ՈՒ ԻՆՔՆԱՊԱՇՊԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐՏԵՐԸ ՆՈՒԽԻ ԵՎ ԱՐԵՇ ԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ 1918-1920 ԹԹ.

Ստեփանյան Գ.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտ

Երևան

2002 թ.

ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՃԱԿԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ

Կարապետյան Մ.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտ

Երևան

2002 թ.

ՀԱՅԵՐՆ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄ. ԶՈՐԱԿՈՉ, ԶԻՆԱԹԱՓՈՒՄ, ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ

Ոսկանյան Ա.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտ

Երևան

2014 թ.

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌ (ԱԴԱՆԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Մանուկյան Ս.

ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության-թանգարան
ինստիտուտ

Երևան

2013 թ.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միքայելյան Կ.

<<Տիգրան Մեծ>> հրատ.

Երևան

2009 թ.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՋԱՐԴԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ
ՀԱՅԱՏԱՌ ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ստեփանյան Հ.

ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության-թանգարան
ինստիտուտ

Երևան

2013 թ.

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ

Մովսեսյան Ա.

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն

Երևան

2013 թ.

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՍՓՅՈՒՌՔԻ
ՄԱՄՈՒԼԸ: ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Արիսյան Ն.

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն

Երևան

2013 թ.

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԲՈԳԴԱՆ ԳԵՄԲԱՐՍԿՈՒ ՆԱՄԱԿՆԵՐՈՒՄ

Յոլչյան Ծ.

ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.7 (17),

Երևան

2016 թ.

33-37 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԽՏՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՄԻ ՎԱՂ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

Վարդանյան Գ.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտ

Երևան

2014 թ.

 
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ԿԱՊԻՏԱՆ ՍԵՆՅՈԲՈՍԻ ԿՈՂՄԻՑ

Պողոսյան Վ.

ԵՊՀ հրատ., ԲԵՀ, Հայագիտություն թիվ 1

Երևան

2014 թ.

3-13 էջ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՆ (1915-1923 ԹԹ.)

Սարուխանյան Տ.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտ

Երևան

2002 թ.

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ

Հովհաննիսյան Մ.

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն

Երևան

2013 թ.

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ԱՐԴԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Կարապետյան Մ.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտ

Երևան

2002 թ.

ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հարությունյան Գ.

<<Տիգրան Մեծ>> հրատ.

Երևան

2009 թ.

ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-91
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.armeniansgenocide.am